Bredband i Västersocken

Hem

NätverkskabelSommaren 2015 togs vårt nya fibernät i bruk i Västersocken och drygt 60 abonnenter anslöts i byarna Hågnarp, Hillarp, Skulkarp, Önnarp, Hässleberga, Torrarp och Åkarp.

Comments are closed.