Bredband i Västersocken

Felsökning

Har du bekymmer med din anslutning?

– Prova om felet kan avhjälpas genom att starta om din utrustning.

– Felanmäl hos din leverantör! (Hos Telia om du är ansluten till gruppavtalet Triple Play)

– Skicka gärna ett meddelande för kännedom till fiberföreningens styrelse på fiberforeningen@vastersocken.se