Bredband i Västersocken

Projekthistorik

2015-03-20
All fiber är på plats och slutinstallationen pågår. Så fort nätet kan tändas upp kommer bredband med hastighet 100/100 kunna erbjudas. Ett fullständigt abonnemang med bredband, tv och telefoni kommer sannolikt att levereras av Telia med uppstart efter sommaren och kommer då kosta ca 400 kr/mån inkl nätunderhållsavgift till föreningen.

2015-02-24
Fiberinblåsningen i det närmaste färdig. Under mars månad kommer arbetet med installation i hemmen att påbörjas. Diskussion med tjänsteleverantörer pågår.

2015-01-29
Grävningsarbetet är nu avslutat och alla rör ligger på plats. Hittills har 29 000 m fiber blåsts in i rören och det återstår nu endast ca 4 000 m innan arbetet med svetsning av skarvar och installation i hemmen kan påbörjas.

2014-12-11
Grävarbetet går nu i rask takt på sista etappen mot Önnarp. Stenmängden har minskat betydligt vilket möjliggjort plöjning sista biten. Grävarbetet beräknas vara avslutat under januari. När fiberkabeln blåsts i alla sträckor ska denna härefter svetsas ihop och installationen färdigställas. Mer information om installationen i hemmen kommer på planerat informationsmöte under vintern!

2014-10-14

Det är nu ca 9 km kvar att gräva och inblåsningen av fiber i redan nedlagda rör har fungerat bra och tidigare stopp avhjälpta. Samtal pågår med olika aktörer kring leverans av tjänster i det framtida nätet.

2014-08-11
Efter att sista avstickaren i Torrarp nu grävs klart återstår snart bara 1/4 av den totala grävsträckan i form av sträckan längs ”stora vägen”. Under hösten planeras ett nytt stormöte för mer praktisk information kring inkopplingen i hemmen.

2014-07-29
Grävarbetet är nu fullt igång igen efter semesteruppehåll, innan vilket sträckan Björnholmen – Hågnarp blev färdigställd och skoporna gräver nu raskt vidare längs vägen mot ”Hillarps såg”.

2014-05-02
Medan grävningen nu närmat sig Hessleberga har fiberinblåsningen gjort ett uppehåll då två stopp påträffats längs vägen. Ett förväntat strul som dock medför att fiberkabeln får hämtas upp och skarvas innan vidare framblåsning kan ske.

2014-04-16
Under våren har sträckan från Björnholmen till Hågnarp kunnat färdigställas och nästa etapp från Myreholm till Hågnarp är påbörjad sedan någon vecka. Utöver det fortgående grävningsarbetet är det nu också dags att blåsa fiber i rören på de färdiggrävda sträckorna, och vi håller tummarna för att detta ska gå så smidigt som möjligt!

2013-12-24

Efter ett idogt arbete på projektets (förhoppningsvis) stenigaste etapp har grävarbetet nu nått Hågnarp. Efter lite julledigt återupptas arbetet den 2 januari med siktet inställt på Hågnarps telestation och fortsätter sedan mot Skulkarp och Björnholmen.

2013-10-23

Grävarbetet är nu i full gång på första etappen från Månsatorp till Hågnarp!

2013-10-13

Efter mycket projekteringsarbete är det nu dags för TA att börja med grävningsarbetet med uppstart nu måndag 14 oktober! Arbetet beräknas ta ca 25-30 veckor med uppehåll vid tjäle.

2013-08-10

Upphandlingen är färdig och diskussion om projektuppläggning pågår med våra entreprenörer. TA Mark och Trädgård AB kommer att genomföra grävningen och Ytec Tele AB kommer härefter att dra fibern.

Inom kort kommer vi att söka upp alla intresserade för att skriva klart avtal och svara på eventuella frågor. Mer information kommer också successivt att läggas upp här på hemsidan. I och med projektstart kommer vi även att behöva få in kontantinsatsen för fastighetsanslutningen!

 

Tidigare:

En förprojektering har gjorts och vår budget visar på en total kostnad på
4 880 000 kr.
Dessa pengar har nu beviljats i form av bidrag från Länsstyrelsen med Hässleholms kommun och Post- och Telestyrelsen som medfinansiärer.

Under vår och sommar sker en upphandling och arbetet med nedläggning av fiberkabel och installation av bredband i anslutna hushåll beräknas ske under hösten.