Bredband i Västersocken

Styrelsen/Kontakt

Styrelsens medlemmar:
Ingvar Olsson (ordförande)
Eva-Marie Svensson (kassör)
Hanna Anundi (sekreterare)
Peter Andersson
Johan Samuelson
Anders Lorenz
Mats Åkesson
Eva Ulmfelt
Stefan Carlsson
Kontaktvägar:
Västersockens Fibernät Ek. för.
c/0 Ingvar Olsson
Hågnarp 1138
280 20 Bjärnum

fiberforeningen@vastersocken.se