Bredband i Västersocken

Styrelsen/Kontakt

Styrelsens medlemmar:
Mats Åkesson (ordförande)
Eva-Marie Svensson (kassör)
Hanna Anundi (sekreterare)
Peter Andersson
Johan Samuelson
Anders Lorenz
Eva Ulmfelt
Stefan Carlsson
Kontaktvägar:
Västersockens Fibernät Ek. för.
c/0 Mats Åkesson
Torrarp 1119
282 65 Bjärnum

fiberforeningen@vastersocken.se